Top 22+ cách xin làm dân quân tự vệ hay nhất

Chia sẻ bài viết cách xin làm dân quân tự vệ với nội dung mới nhất.

Thủ tục đăng ký tham gia lực lượng Dân quân tự vệ cần gì?

Thủ tục đăng ký tham gia lực lượng Dân quân tự vệ cần gì?
Thủ tục đăng ký tham gia lực lượng Dân quân tự vệ cần gì?

Đơn xin tham gia dân quân tự vệ tại địa phương [1]

Đơn xin tham gia dân quân tự vệ, thanh niên xung phong, tham gia vào lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực địa phương để phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội trong từng thời điểm.

Đơn xin tham gia dân quân tự vệ tại địa phương
Đơn xin tham gia dân quân tự vệ tại địa phương

Mẫu đơn xin tham gia dân quân tự vệ [2]

Mẫu đơn xin được tham gia dân quân tự vệ là gì? Mẫu đơn xin được tham gia dân quân tự vệ gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây. Định nghĩa mẫu đơn xin tham gia dân quân tự vệ là gì?

Tôi làm đơn này, kính mong Ban chỉ huy quân sự quận/huyện/phường/xã……………..… xét duyệt cho tôi tham gia lực lượng dân quân tự vệ của địa phương.

Mẫu đơn xin tham gia dân quân tự vệ
Mẫu đơn xin tham gia dân quân tự vệ

Mẫu đơn xin miễn nghĩa vụ dân quân tự vệ [3]

Mẫu đơn xin miễn nghĩa vụ dân quân tự vệ là mẫu đơn được lập ra để xin được miễn dân quân tự vệ.

Mẫu đơn xin miễn nghĩa vụ dân quân tự vệ
Mẫu đơn xin miễn nghĩa vụ dân quân tự vệ

Trường hợp xin đi dân quân tự vệ thay nghĩa vụ quân sự [4]

a) Dân quân tự vệ nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, trong đó có ít nhất 12 tháng làm nhiệm vụ dân quân tự vệ thường trực;[/symple_box] Trường hợp xin đi dân quân tự vệ thay nghĩa vụ quân sự Xin đi dân quân tự vệ thay nghĩa vụ quân sự được không?

Và nếu như bạn đăng ký đồng thời tham gia dân quân tự vệ trước thì khi hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ dưới tư cách dân quân tự vệ nòng cốt , trong đó có ít nhất 12 tháng làm nhiệm vụ dân quân tự vệ thường trực thì được công nhận đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Tôi đã trúng tuyển, giờ tôi muốn xin qua dân quân tự vệ được không? Tôi xin cảm ơn!

Trường hợp xin đi dân quân tự vệ thay nghĩa vụ quân sự
Trường hợp xin đi dân quân tự vệ thay nghĩa vụ quân sự

Cách xin đi dân quân tự vệ như thế nào? [5]

– Dân quân tự vệ cơ động: Lực lượng cơ động làm nhiệm vụ trên các địa bàn theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Dưới đây là bài viết Cách xin đi dân quân tự vệ như thế nào?. Trường hợp thay đổi nơi làm việc thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm đăng ký cho công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ.

– Dân quân tự vệ tại chỗ: Lực lượng làm nhiệm vụ ở thôn, ấp, bản, làng, buôn, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu và ở cơ quan, tổ chức. Vậy cách xin đi dân quân tự vệ như thế nào? Tôi rất mong luật sư tìm và giúp tôi tìm hiểu các nội dung xoay quanh vấn đề này.

Cách xin đi dân quân tự vệ như thế nào?
Cách xin đi dân quân tự vệ như thế nào?

Mẫu đơn xin ra khỏi dân quân tự vệ và hướng dẫn cách viết [6]

Quy định xin ra khỏi dân quân tự vệ trước thời hạn? Dân quân tự vệ tiếng Anh là gì? Mẫu đơn? Hướng dẫn viết đơn xin ra khỏi dân quân tự vệ? Đơn xin ra khỏi dân quân tự vệ tiếng Anh là Application for discharge from the militia and self-defense force.

Trình bày cụ thể lý do xin ra khỏi dân quân tự vệ …(12)….. Vì vậy, tôi làm đơn này, kính đề nghị các Quý cơ quan xem xét giải quyết và chấp thuận để tôi được thôi thực hiện nghĩa vụ dân quân tự vệ trước thời hạn.

Mẫu đơn xin ra khỏi dân quân tự vệ và hướng dẫn cách viết
Mẫu đơn xin ra khỏi dân quân tự vệ và hướng dẫn cách viết

Làm cách nào để đăng ký dân quân tự vệ khi 17 tuổi? [7]

Làm cách nào để đăng ký dân quân tự vệ khi 17 tuổi? Em muốn đăng kí đi dân quân tự vệ thì làm cách nào?

Dân quân tự vệ nòng cốt thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc từ 3 tháng trở lên phải báo cáo với Ban chỉ huy quân sự cấp xã nơi cư trú, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở hoặc người chỉ huy đơn vị tự vệ nơi không có Ban chỉ huy quân sự; đến nơi cư trú hoặc nơi làm việc mới phải đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức để thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ.”

Làm cách nào để đăng ký dân quân tự vệ khi 17 tuổi?
Làm cách nào để đăng ký dân quân tự vệ khi 17 tuổi?

Mẫu đơn xin tham gia dân quân tự vệ và hướng dẫn cách thức tham gia mới nhất [8]

Hướng dẫn cách soạn thảo đơn xin tham gia dân quân tự vệ chi tiết nhất Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác; là thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; là lực lượng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước, làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh. Đơn xin tham gia dân quân tự vệ là gì? Khi nào viết đơn xin tham gia dân quân tự vệ? Mẫu đơn xin tham gia dân quân tự vệ 2021 mới nhất? Hướng dẫn cách soạn thảo đơn xin tham gia dân quân tự vệ chi tiết nhất? Cách thức tham gia dân quân tự vệ mới nhất? Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của dân quân tự vệ?

Trước khi tìm hiểu khi nào viết đơn xin tham gia dân quân tự vệ, cần nắm thông tin về thành phần của dân quân tự vệ: Như vậy, xuất phát từ tinh thần tự nguyện của mỗi cá nhân, xét thấy bản thân đáp ứng đủ các điều kiện về thể chất, lý lịch,…mọi công dân đều có quyền viết đơn xin tham gia dân quân tự vệ.

Mẫu đơn xin tham gia dân quân tự vệ và hướng dẫn cách thức tham gia mới nhất
Mẫu đơn xin tham gia dân quân tự vệ và hướng dẫn cách thức tham gia mới nhất

Điều kiện tham gia dân quân tự vệ theo quy định mới nhất [9]

Và nếu như đăng ký đồng thời tham gia dân quân tự vệ trước thì khi hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ dưới tư cách dân quân tự vệ nòng cốt , trong đó có ít nhất 12 tháng làm nhiệm vụ dân quân tự vệ thường trực thì được công nhận đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Điều kiện tham gia dân quân tự vệ theo quy định mới nhất
Điều kiện tham gia dân quân tự vệ theo quy định mới nhất

Dân quân tự vệ là gì? Bị gọi có bắt buộc phải đi không? [10]

– Dân quân tự vệ tại chỗ: Đây là lực lượng làm nhiệm vụ ở thôn, ấp, bản, làng, buôn, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu và ở cơ quan, tổ chức.

Dân quân tự vệ là gì? Bị gọi có bắt buộc phải đi không?
Dân quân tự vệ là gì? Bị gọi có bắt buộc phải đi không?

Dân quân tự vệ (Việt Nam) – Wikipedia tiếng Việt [11]

Trong kháng chiến chống Pháp, dân quân tự vệ và bộ đội địa phương đã tiêu diệt 23,1 vạn/tổng số 50 vạn quân địch (chiếm tỉ lệ 46,4%), làm tan rã trên 20 vạn địch (chiếm tỷ lệ 35%) và kiềm chế, phân tán trên 90% tổng số lực lượng địch trên toàn chiến trường[2]

Dân quân tự vệ (Việt Nam) – Wikipedia tiếng Việt
Dân quân tự vệ (Việt Nam) – Wikipedia tiếng Việt

Toàn bộ chế độ phụ cấp, trợ cấp với Dân quân tự vệ từ 15/8/2020 [12]

+ Khi làm nhiệm vụ, trừ nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ hải đảo, vùng biển: Mức trợ cấp ngày công lao động bằng 178.800 đồng; trường hợp được kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ theo quyết định thì được trợ cấp tăng thêm;

Toàn bộ chế độ phụ cấp, trợ cấp với Dân quân tự vệ từ 15/8/2020
Toàn bộ chế độ phụ cấp, trợ cấp với Dân quân tự vệ từ 15/8/2020

Dân quân tự vệ là gì? Tiêu chuẩn đi dân quân tự vệ ra sao? [13]

– Dân quân tự vệ tại chỗ: Lực lượng làm nhiệm vụ ở thôn, ấp, bản, làng, buôn, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu và ở cơ quan, tổ chức. – Dân quân tự vệ cơ động: Lực lượng cơ động làm nhiệm vụ trên các địa bàn theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Trường hợp thay đổi nơi làm việc thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm đăng ký cho công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ.

Dân quân tự vệ là gì? Tiêu chuẩn đi dân quân tự vệ ra sao?
Dân quân tự vệ là gì? Tiêu chuẩn đi dân quân tự vệ ra sao?

Đã tham gia dân quân tự vệ có phải thực hiện nghĩa vụ quân sự? [14]

Dân quân tự vệ nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, trong đó có ít nhất 12 tháng làm nhiệm vụ dân quân tự vệ thường trực;

Đã tham gia dân quân tự vệ có phải thực hiện nghĩa vụ quân sự?
Đã tham gia dân quân tự vệ có phải thực hiện nghĩa vụ quân sự?

Dân quân tự vệ là gì? Dân quân tự vệ có bắt buộc không? [15]

Trong đó: (i) Dân quân tự vệ tại chỗ được hiểu là lực lượng làm nhiệm vụ ở thôn, ấp, bản, làng, buôn, bon, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu và ở cơ quan, tổ chức; (ii) Dân quân tự vệ cơ động là lực lượng cơ động làm nhiệm vụ trên các địa bàn theo quyết định của cấp có thẩm quyền; (iii) Dân quân thường trực là lực lượng thường trực làm nhiệm vụ tại các địa bàn trọng điểm về quốc phòng và cuối cùng (iv) dân quân tự vệ biển là lực lượng làm nhiệm vụ trên các hải đảo, vùng biển của Việt Nam.

Dân quân tự vệ là gì? Dân quân tự vệ có bắt buộc không?
Dân quân tự vệ là gì? Dân quân tự vệ có bắt buộc không?

Các trường hợp tạm hoãn, miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ [16]

Hỏi: Xin hỏi, theo quy định của Luật Dân quân tự vệ năm 2019 thì các trường hợp nào được tạm hoãn và miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ? (Đức Thắng, Vĩnh Phúc)

Các trường hợp tạm hoãn, miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ
Các trường hợp tạm hoãn, miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ

Ngày truyền thống Dân quân tự vệ 28/3: Lịch sử và ý nghĩa [17]

– Nhân ngày 28/3, xin bày tỏ lòng biết ơn thành kính với những đồng chí dân quân đã hy sinh để bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc, xin chúc những ai đang làm việc trong lực lượng DQTV một ngày lễ vui vẻ. – Dân quân tự vệ tại chỗ: lực lượng làm nhiệm vụ ở thôn, ấp, bản, làng, buôn, bon, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố, khóm, thôn và ở cơ quan, tổ chức.

– Dân quân tự vệ biển: lực lượng làm nhiệm vụ trên các hải đảo, vùng biển Việt Nam.

Ngày truyền thống Dân quân tự vệ 28/3: Lịch sử và ý nghĩa
Ngày truyền thống Dân quân tự vệ 28/3: Lịch sử và ý nghĩa

Cách đăng ký vào dân quân tự vệ [18]

Cách đăng ký vào dân quân tự vệ? Quy trình, thủ tục như thế nào?

Cách đăng ký vào dân quân tự vệ
Cách đăng ký vào dân quân tự vệ

Lời chúc ngày truyền thống Dân quân tự vệ 28/3 hay, ý nghĩa [19]

Theo Điều 7 Nghị định này nêu rõ: “Lấy ngày 28 tháng 3 năm 1935, ngày Đại hội Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ nhất ra Nghị quyết về tổ chức Công nông tự vệ đội làm ngày truyền thống của lực lượng Dân quân tự vệ.

Lời chúc ngày truyền thống Dân quân tự vệ 28/3 hay, ý nghĩa
Lời chúc ngày truyền thống Dân quân tự vệ 28/3 hay, ý nghĩa

Dân quân tự vệ có bắt buộc với người chưa đi nghĩa vụ quân sự không? [20]

Theo quy định tại điều 3 Luật dân quân tự vệ năm 2009, Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác; là thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; là lực lượng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước, làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh.

Dân quân tự vệ có bắt buộc với người chưa đi nghĩa vụ quân sự không?
Dân quân tự vệ có bắt buộc với người chưa đi nghĩa vụ quân sự không?

Từ ngày 01/07/2020 Dân quân thường trực sẽ được hưởng nhiều chế độ. [21]

Có nghĩa là Dân quân thường trực ngoài được hưởng chế độ BHXH, BHYT và các chế độ nêu trên còn được trợ cấp ngày công lao động, bảo đảm tiền ăn; được hưởng chế độ khi làm nhiệm vụ từ 22 giờ đến 06 giờ, ngày nghỉ, ngày lễ hoặc làm việc ở nơi có yếu tố nguy hiểm, độc hại theo quy định của Bộ luật Lao động; được trợ cấp ngày công lao động tăng thêm trong trường hợp được kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ.

Từ ngày 01/07/2020 Dân quân thường trực sẽ được hưởng nhiều chế độ.
Từ ngày 01/07/2020 Dân quân thường trực sẽ được hưởng nhiều chế độ.

Đăng ký NVQS tuổi 17 và đăng ký công dân trong độ tuổi Dân quân tự vệ năm 2019 [22]

Qua việc đăng ký nhằm để phường nắm chắc số lượng, chất lượng công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, công dân trong độ tuổi tham gia dân quân tự vệ để làm cơ sở c

Đăng ký NVQS tuổi 17 và đăng ký công dân trong độ tuổi Dân quân tự vệ năm 2019
Đăng ký NVQS tuổi 17 và đăng ký công dân trong độ tuổi Dân quân tự vệ năm 2019

Nguồn bài viết tham khảo

 1. https://wikiluat.com/2023/04/02/don-xin-tham-gia-dan-quan-tu-ve/
 2. https://hoatieu.vn/bieu-mau/mau-don-xin-tham-gia-dan-quan-tu-ve-180107
 3. https://hoatieu.vn/bieu-mau/mau-don-xin-mien-nghia-vu-dan-quan-tu-ve-179396
 4. https://luattoanquoc.com/truong-hop-xin-di-dan-quan-tu-ve-thay-nghia-vu-quan-su/
 5. https://luatsux.vn/cach-xin-di-dan-quan-tu-ve-nhu-the-nao/
 6. https://luatduonggia.vn/mau-don-xin-ra-khoi-dan-quan-tu-ve-va-huong-dan-cach-viet/
 7. https://luattoanquoc.com/lam-cach-nao-de-dang-ky-dan-quan-tu-ve-khi-17-tuoi/
 8. https://luatduonggia.vn/mau-don-xin-tham-gia-dan-quan-tu-ve-va-huong-dan-cach-thuc-tham-gia-moi-nhat/
 9. https://luattoanquoc.com/dieu-kien-tham-gia-dan-quan-tu-ve-theo-quy-dinh-moi-nhat/
 10. https://luatvietnam.vn/linh-vuc-khac/dan-quan-tu-ve-la-gi-883-88942-article.html
 11. https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%A2n_qu%C3%A2n_t%E1%BB%B1_v%E1%BB%87_%28Vi%E1%BB%87t_Nam%29
 12. https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/29711/toan-bo-che-do-phu-cap-tro-cap-voi-dan-quan-tu-ve-tu-15-8-2020
 13. https://hieuluat.vn/tu-dien-phap-luat/dan-quan-tu-ve-la-gi-2707-44807-article.html
 14. https://vietnammoi.vn/da-tham-gia-dan-quan-tu-ve-co-phai-thuc-hien-nghia-vu-quan-su-144582.htm
 15. https://luathoangphi.vn/dan-quan-tu-ve-la-gi/
 16. https://cand.com.vn/Phap-luat/Cac-truong-hop-tam-hoan-mien-thuc-hien-nghia-vu-tham-gia-dan-quan-tu-ve-i551326/
 17. https://www.bachhoaxanh.com/kinh-nghiem-hay/ngay-truyen-thong-dan-quan-tu-ve-28-3-lich-su-va-y-nghia-1512381
 18. https://lvngroup.vn/2023/01/16/cach-dang-ky-vao-dan-quan-tu-ve/
 19. https://www.bachhoaxanh.com/kinh-nghiem-hay/loi-chuc-ngay-truyen-thong-dan-quan-tu-ve-28-3-hay-y-nghia-1510809
 20. https://luatnhandan.vn/dan-quan-tu-ve-co-bat-buoc-voi-nguoi-chua-di-nghia-vu-quan-su-khong/
 21. https://www.dqtv.vn/2019/12/tu-ngay-01072020-dan-quan-thuong-truc.html
 22. https://thanhxuanbac.thanhxuan.hanoi.gov.vn/tin-tuc-su-kien/-/asset_publisher/8FUMSTt1zuza/content/-ang-ky-nvqs-tuoi-17-va-ang-ky-cong-dan-trong-o-tuoi-dan-quan-tu-ve-nam-2019

Xem các nội dung mới nhất tại Hướng dẫn do website lagroup.edu.vn biên soạn.

Leave a Comment